Om håndbogen

Håndbog for psykiatribrugere og pårørende - Kend dine rettigheder," 4. reviderede udgave, 1. oplag.

Ellen Margrethe Basse og Knud Kristensen

© 2013 SIND og forfatterne.

Bogen er udgivet med støtte fra Jascha Fonden og Frantz Hoffmanns Mindelegat.

Forsideillustration: Heiko Gutberlett

Tryk: Grafisk Forum

ISBN: 978-87-90513-1

Pris: 100,00 kr. inkl. moms

Fra forordet

Dette er fjerde reviderede udgave af "Håndbog for psykiatribrugere og pårørende - Kend dine rettigheder." Bogen udkom første gang i 2004. Med denne udgave runder vi 15.000 eksemplarer.

Vi skrev bogen, fordi vi som pårørende ofte har stået i den situation, at vi ikke har kunnet finde de oplysninger, som vi havde brug for, når vi har skullet diskutere med behandlerne i behandlingssystemet, hjælpe brugere eller pårørende med en klagesag - eller blot havde lyst til at vide lidt mere om vores og vores syge pårørendes rettigheder.

Bogen henvender sig først og fremmest til brugere og pårørende, men anvendes også i vidt omfang af ansatte i og uden for regionspsykiatrien og de kommunale forvaltninger, ansatte og frivillige i de mange organisationer inden for psykiatriområdet - samt studerende. Bogen står på en lang række biblioteker.

Som noget nyt har vi i denne udgave medtaget en udførlig beskrivelse af de rettigheder, der følger af FN's Handicapkonvention (der netop var blevet ratificeret af Danmark, da tredje udgave af bogen udkom) samt øvrige internationale konventioner.

Se hele forordet her.

Se læsevejledning her.

Indholdsoversigt

Kapitel 1

Indledning

Kapitel 2
Handicapkonventionen m.fl.

Kapitel 3
Inddragelse

Kapitel 4
Forebyggelse og sundhedsfremme

Kapitel 5
Frivillig indlæggelse, behandling og udskrivning

Kapitel 6
Tvang på psykiatriske afdelinger

Kapitel 7
Retspsykiatri

Kapitel 8
Sundhedsbehandling uden for psykiatriske afdelinger

Kapitel 9
Socialpsykiatrien

Kapitel 10
Sociale ydelser m.m.

Kapitel 11
Rådgivning, kvalitetsmål og retssikkerhedskrav

Kapitel 12
Tilsyn, klage, domstolskontrol og erstatning


Se indholdsfortegnelsen her.

På disse sider kan man hente bogen eller dele heraf. Alle filerne er gemt som pdf-filer. For at læse filerne, skal man have Adobe Reader.

Adobe Reader kan hentes her.

SIND – Landsforeningen for psykisk sundhed

Blekinge Boulevard 2

2630 Taastrup

Tlf.: 35 24 07 50

SIND – Landsforeningen for psykisk sundhed

arbejder for trivsel, forebyggelse og rehabilitering

H.K.H. Kronprinsesse Mary

er protektor for SIND

Opdateret 18/12/2016